Bảng thời gian diễn ra sự kiện trong game máy chủ FREE
Sự kiện Sub diễn ra Gần nhất Còn lại
Truy tìm GM-Chuẩn bị ra mắt1

21:20

Rồng Vàng1

07:00

Đại Chiến Kundun - Chuẩn bị ra mắt1

21:00

Thỏ Trắng -2h/1 lan Lorencia (140, 128)Lost 0 (210, 115) 1

14:40

Sky Event1

16:05

Boss Attack1

17:30

Happy Hour1

16:00

Raklion1

18:15

XMax Event - Chuẩn bị ra mắt1

19:30

Swarm Piece1

07:00

Mùa Hè -lot 0 110-140 1

18:45

Bạch Long Điện1

16:25

Blood Event1

15:20

Devil Event1

07:00